Psicologia infantil

No riguis mai de les llàgrimes d’un nen. Tots els dolors són iguals”.

(Charles Van Lerberghe)

 

Què és la psicologia infantojuvenil?

 

La psicologia infantojuvenil constitueix la branca de la psicologia que s’ocupa de la detecció, avaluació, tractament i prevenció del sofriment psíquic de l’infant i de l’adolescent (de 0 a 18 anys).

 

Hem de tenir en compte que…

A tots aquells desajustos o malalties d’origen psicològic els anomenem trastorns.

Quan un infant o adolescent presenta un trastorn, hem de saber que:

-          És multicausal: generalment, els trastorns venen donats per varies causes o circumstàcies desencadenants, precipitants, perjudicials que s’organitzen de tal forma que determinen que en un infant o adolescent en concret, aparegui un determinat trastorn o dificultat.

-          Hi ha diferències individuals: no tots els trastorns es manifesten de la mateixa manera en tots els nens/es.

-          Hi ha cronodependència: els símpotomes que pot presentar el nen/a tenen significats diferents segons el moment evolutiu o edat.

-          Hi ha possibilitat de reversabilitat: la majoria dels trastorns són reversibles i, en tots els casos, es pot millorar l’evolució del nen/a.

 

Quins són els trastorns més comuns en l’evolució dels infants i adolescents?

-          Trastorns del son

-          Trastorns de l’alimentació

-          Trastorns del control dels esfínters

-          Trastorns d’ansietat i de l’estat dànim (pors, depressió...)

-          Trastorns del llenguatge

-          Trastorns del comportament (per exemple, el trastorn per dèficti d’atenció amb/sense hiperactivitat).

 

En què consisteix el tractament?

El tractament consta de 4 fases:

  1. Avaluació i exploració: es plantegen les dificultats que presenta l’infant o adolescent i es procedeix a la valoració d’aquestes.
  2. Decisió del tipus de tractament: es decideix quin tipus de tractament ha de seguir el nen/a i els objectius que es volen aconseguir.
  3. Intervenció: consisteix en la utilització de tècniques terapèutiques dirigides a aconseguir els objectius plantejats.
  4. Seguiment: una vegada aconseguits els objectius, es realitzen sessions de seguiment per avaluar els canvis i fer els ajustos que siguin necessaris.       

 

El tractament és 100% individualitzat, i es realitza des d’una visió integradora, és a dir que, es té en compte tots els àmbits que envolten a l’infant o adolescent: tant els apectes biològics com els psicològics i socials.

 

Què aconseguim?

Tractar significa posar en marxa recursos asistencials que promouen l’evolució del nen/a, modifiquen les dinàmiques que l’obstaculitzen, i desenvolupen els aspectes positius. Amb tot això, s’aconsegueix que l’infant o adolescent conegui, entengui i es relacioni millor amb el món que l’envolta, així com que es conegui i es relacioni millor amb sí mateix.

 

 

Mireia Oliva Framis

Psicòloga, col·legiada nº 18886

 


consulta Pediatria Dra. Magda Gallardo de dilluns a divendres de 16:30 a 19:30 h. c/ Esteve Albert 73 Mataró (08304) 937986190 / 661436718