VARICEL.LA

2012-08-30 11:35

 

Consulta PEDIATRIA Dra. Magda Gallardo                                                                                                                                                                                       VARICEL·LA

Què és la VARICEL·LA?

És una infecció vírica molt contagiosa que cursa amb vesícules o butllofes a la pell i mucoses

(Boca, ulls, genitals). Les vesícules piquen molt i en 4-5 dies es converteixen en crostes.

El quadre pot acompanyar de febre durant els 3 o 4 primers dies.

 

QUÈ HA DE FER A CASA?

- Bane al seu fill diàriament per impedir que les lesions s'infectin. No li fregui per assecar.

- Tall i netegi bé les ungles del nen per evitar infeccions per rascat.

- No apliqui al seu fill pomades o talc.

- Si el nen té febre adminístrele els antitèrmics recomanats habitualment pel seu pediatre.

- Eviti el contacte amb persones que no han passat la malaltia, sobretot, dones

embarassades, malalts amb disminució de les defenses (SIDA, càncer), amb malalties

greus o amb tractament amb corticoides.

- Es pot tornar a l'escola quan només hagi crostes, generalment, 6-7 dies després de l'inici

de la malaltia.

 

QUAN HA CONSULTAR EN UN SERVEI D'URGÈNCIES?

- Quan el seu fill tingui una malaltia que disminueixi les seves defenses (leucèmia, SIDA) o estigui en

tractament amb corticoides orals o inhalats.

- Si el nen pateix dermatitis atòpica.

- Si és menor de 3 mesos o més de 12 anys.

- Si empitjora l'estat general, el veu molt decaigut, somnolent, li costa despertar-o, pel

contrari, està molt irritable.

- Si el nen té molta tos o dificultat per respirar.

- Si la temperatura torna a pujar després que hagués desaparegut durant més de 24 hores.

- Si la febre comença després de portar tres dies o més amb vesícules.

- Si la febre alta persisteix més de 4 dies.

- Si s'aprecia tumefacció, inflor en alguna zona de la pell.

- Si a més de les vesícules tota la pell està molt vermella.

 

QÜESTIONS IMPORTANTS

- Generalment, en nens sans la varicel · la és una malaltia lleu.

- Els nens amb varicel · la no han de prendre àcid acetilsalicílic (aspirina).

C/ Esteve Albert  73. (08304) Mataró. Tel. 93 798 61 90 / 661 43 67 18

www.pediatriamagdagallardo.com

magdagallardo@gmail.comDilluns, dimarts i dimecres, tarda de 16:00 a 19:30 h.
Carrer Pablo Iglesias 43, 08302 Mataró
Tel. 937 37 97 37