PICADES D’INSECTE. QUÈ FER?

2010-07-06 12:59

 

Les picades d’insecte. Com evitar-les?

Les picades d’insecte són freqüents a l’estiu, en ambients humits i càlids. En indrets amb incidència de malària, cal recomanar mesures per evitar-les.

Mesures generals:

  1. Utilitzar màniga llarga, pantalons llargs, mitjons, i evitar colors foscos.
  2. Utilitzar repel·lents d’insectes. Recordar que no són recomanables en nens menors de 2 anys, i que cal seguir les instruccions d’aplicació de forma estricte.
  3. Utilitzar una mosquitera adequada pel llit o en les finestres.
  4. Hi ha certs olors corporals que poden atreure els mosquits. Evitar perfums.

L’efecte de la vitamina B1 o dels aparells amb ultrasons no s’ha comprovat científicament.

 

Com tractar-les?

Un cop tenim la picada:

  1. Netejar i desinfectar bé la zona.
  2. L’aplicació de fred local pot ser útil, però caldrà evitar una exposició perllongada que pogués ser contraproduent.
  3. Es poden utilitzar productes que contenen amoníac o altres per a la millora dels símptomes.
  4. En cas de moltes picades o molt pruriginoses, el vostre metge us pot indicar algun tractament oral per evitar els símptomes.
  5. Les picades d’abella es tractaran de forma similar, amb l’excepció que si ha quedat l’agulló en la ferida, caldrà extreure’l.
  6. Un grup reduït de persones, poden presentar una reacció greu a les picades d’insectes, especialment a les picades d’abelles o vespes, que es pot manifestar amb desmais o dificultats de respiració. En aquest cas caldrà acudir a un servei d’Urgències per a rebre la medicació adequada. Si jas patit un episodi d’aquestes característiques, el teu metge t’instruirà sobre quines mesures has de prendre.

 

El mosquit tigre.

El mosquit tigre ha aparegut recentment en el nostre medi, i és causa de picades molestes. Es tracta d’un insecte petit, de difícil visualització, que sol moure’s a prop del terra. Posa els seus ous en recipients amb aigua (típicament, plats inundats d’aigua utilitzats per regar testos, bidons, safareigs). Sol picar de dia, entre els mesos d’abril i octubre.

Ocasiona múltiples picades generalment en zones exposades, que produeixen una fava gran molt pruriginosa i que dura més temps que les picades per altres espècies de mosquit. Es creu que a mesura que entrem en contacte amb aquest insecte, la reacció a la picada serà més lleu.

Les mesures a tenir en compte per evitar les picades són iguals a les del punt 4. Cal buscar els focus de cria de les larves per eliminar el medi del mosquit.

En el nostre medi, no és vector de cap malaltia.Dilluns, dimarts i dimecres, tarda de 16:00 a 19:30 h.
Carrer Pablo Iglesias 43, 08302 Mataró
Tel. 937 37 97 37