LA SON DURANT EL PRIMER ANY

2019-02-27 09:49

LA SON DURANT EL PRIMER ANY DE VIDA  

 

 Els recent nascuts  dormen entre 16 i 20 hores al dia.  Són capaços de dormir moltes hores seguides. A partir dels  6 o 8 mesos els infants passen més temps desperts durant el dia i els períodes de son profund (normalment a la nit) es van allargant. 

 

Però no tots dormen les mateixes hores, alguns nens dormen més o menys hores que la majoria. 

 

Els primers mesos de vida, són els pares els que s'han d'adaptar al ritme de son del nadó.

 En aquest període la son segueix uns  patrons curts i repetitius, normalment  de 3 hores aproximadament, en els quals passa d’una fase de son profunda a una altra fase de son més lleugera.

 

 

Als 6 mesos, el nen dorm  prop de 14 a 16 hores diàries i el període nocturn és d’unes 10 hores, tot i que  es pot despertar diverses vegades. 

En aquesta edat és normal que dormin un parell de migdiades (petits períodes  de son d'entre 1 i 3 hores de durada) , una  al matí i altra a la tarda.

 

Entre els 6 mesos i l’any de vida de l’infant, el seu període de son és d'unes 14 hores i continua fent dues migdiades durant el dia. 

A l’any de vida  ja només necessiten una migdiada durant el dia. 

 

De qualsevol manera, cal tenir present que cada nen és diferent i, per tant, les dades anteriors són molt variables i poden haver-hi diferències importants entre la teva filla o el teu fill. 

Si tens dubtes, com ja saps, millor consultar el servei de pediatria. 

 

Els esquemes o horaris d’alimentació poden afectar o modificar el patró de son. Al començament, acostumen a menjar cada 2 o 4 hores tant de dia com de nit. Quan el nadó té de 3 a 4 mesos, les mares i els pares ja poden predir aproximadament quins són els requeriments de la seva criatura al voltant del joc, de l’alimentació o de la son.

 

 Quan el nen no pot dormir:

 

Des del primer dia ajudarem el nadó a diferenciar el dia i la nit amb els estímuls ambientals. És a dir, durant el dia el posarem en ambients amb llum i sorolls (allà on la família fa vida), i a la nit a l’habitació, amb poca llum i sense sorolls. 

Algunes famílies manifesten que les seves criatures es desperten freqüentment durant la nit. Així, hi ha infants que trenquen la seva son de 5 a 15 vegades i els és impossible de tornar a agafar-lo de manera espontània i sense ajuda. Aquest fenomen està lligat generalment a nombroses dificultats per aconseguir que el nadó s’adormi sol. La persistència d’aquesta alteració dóna lloc a un trastorn de la son de la criatura, ja que no dorm les hores necessàries, està més inquieta i irritable, li és difícil fer migdiades, dorm en moments inadequats i, sobretot, produeix un estat de tensió i de frustració contínua a la família. 

Aquests problemes solen estar relacionats amb:

-  l’adquisició d’uns hàbits de son incorrectes, que poden ser causats per l’establiment d’unes rutines de son poc constants; 

- per problemes de salut (pot tenir còlics o altres problemes intestinals, febre, problemes per respirar...) 

-  per condicions ambientals (sorolls, fred o calor excessius, llum)

 

El millor en aquestes situacions és tenir en compte tots aquests factors i donar al petit o petita el contacte i l’atenció que necessita, tant de dia com de nit, tot intentant reduir les interferències possibles en la son del nadó (per exemple, reduir el soroll o adequar la temperatura). Si la situació persisteix, serà necessari consultar el servei de pediatria.  


 

 Dilluns, dimarts i dimecres, tarda de 16:00 a 19:30 h.
Carrer Pablo Iglesias 43, 08302 Mataró
Tel. 937 37 97 37