GRIP A

2009-09-03 09:42

QUÈ ÉS LA NOVA GRIP A (H1N1)?
la grip és una malaltia infecciosa causada per els virus A i B de la grip. La grip es pot presentar en forma de casos esporàdics, de epidèmies estacionals i de pandemies.
 
les epidemies estacionals de grip (o grip epidèmica ) es presenten tots els anys a l'hivern (d'octubre a abril) i afecten a una zona geogràfica delimitada.
 
quant una epidèmia afecta a  tota la població mundial i es disemina en un periode de temps molt curt, parlem de pandemia.
 
la nova grip A (H1N1) és un nou virus que mai abans havia circulat entre els humans. aquest virus no es relaciona amb altres virus gripals estacionals previs ni actuals en humans.
 
com s'infecten les persones per el virus?
la forma de transmissió és similar a la grip habitual: per via aèria i principalment  auqnt la persona malalta te tos o estornuda. a vegades es contagia per tocar alguna cosa que te el virus de la grip i portar-se les mans a la boca o al nas.
s'estima que el periode de transmisibilitat pot oscilar entre les 24 hores abans dels simptomes , durant el transcurs de la malaltia  i fins a 7 dies finalitzada aquesta.  el virus no es transmeteix per consumir carn de porc ni productes derivats d'aquest.
 
quins son els simptomes?
els sìmptomes son similars a la grip comú: febre d'inici agut, simptomes respiratoris com tos, estornuts, rinorrea i malestar general. de vegades es pot acompanyar de perdua de gana i/o diarrea. la majoria dels casos son de caràcter lleu.
 
per qui pot ser més severa que una grip normal?
hi han algunes persones que tenen més risc de patèixer una grip A més severa. aquests son:
- algunes malalties cardiaques (excepte hipertensió)
- transtorns respiratoris crònics.
- diabetes
- insuficiència renal moderada o severa.
- malalties sanguinees
- persones que no tinguin melsa
- malalties hepàtiques cròniques avançades.
- malalties neuromusculars greus.
- immunodprimits (inclós el SIDA)
- obesitat mòrbida (IMC>40)
- joves menors de 18 anys que hagin pres durant un llarg periode de temps tractament crònic amb AAS (aspirina)
- dones embaraçades
 
mesures preventives a adoptar per disminuir els riscos:
* acudir al teu metge en cas que se sospiti per tenir sìmptomes de la grip.
* rentar-se les mans freqüenment amb aigua i sabó.
* posar-se un mocador a la boca i nas al tosir o estornudar.
* evitar tocarse els ulls, nas o boca. si teniu els germens en les mans i toqueu qualsevol part d'aquestes del cos, el risc d'infecció s'incrementa.
* utilitzar només el mobil propi i el telefon propi i no utilizr el dels altres o deixar el nostre ( en la mesura de lo possible).
* no compartir utensilis de cuina.
* no deixar utensilis bruts en la aiguera.
* respecte a les mascaretes no existeix evidencia científica sobre la seva efectivitat. poden proporcionar una falsa sensació de seguretat i que s'abandonin altres mesures d'higiene recomanades.Dilluns, dimarts i dimecres, tarda de 16:00 a 19:30 h.
Carrer Pablo Iglesias 43, 08302 Mataró
Tel. 937 37 97 37