DOLOR ABDOMINAL

2012-08-30 11:40

 

Consulta PEDIATRIA Dra. Magda Gallardo                                                                                                                                                               

DOLOR ABDOMINAL

Què és el DOLOR ABDOMINAL?

És una sensació de molèstia, malestar o queixa que el nen nota a l'abdomen.

És molt freqüent i sol estar relacionat amb molts processos quasi sempre benignes (restrenyiment,

gasos, diarrea, "nervis").

Algunes malalties no localitzades a l'abdomen també poden provocar dolor abdominal

(angines, refredat de vies altes, pneumònia, otitis).

 

QUÈ HA DE FER A CASA?

- Prova valorar la intensitat sense preguntar al nen contínuament. Observi si juga, si el dolor

desapareix quan dorm, el desperta a la nit o l'obliga a reposar.

- Deixeu que el nen mantingui la seva activitat normal.

- Tingueu en compte quan ha defecat la darrera vegada i com eren les deposicions.

- En principi, mantingui una dieta normal, sense forçar-lo a menjar.

- Observi si s'associen altres símptomes: vòmits, febre, alteració del color de l'orina o de la femta.

- No utilitzi cap medicament sense consultar el seu pediatre.

- Si el nen es queixa de manera habitual de dolor abdominal, principalment matutí, és important que

no deixi d'anar a l'escola.

 

QUAN HA CONSULTAR EN UN SERVEI D'URGÈNCIES?

- Si el nen té mal estat general, està decaigut, pàl·lid.

- Si el dolor es fa continu, cada vegada més intens, de manera que, el nen no manté la seva

activitat habitual o dorm malament.

- Si el dolor es localitza en la part dreta de l'abdomen.

- Si el seu fill té vòmits continus, verdosos o amb sang.

- Si les deposicions són negres, com quitrà, o tenen sang vermella.

- Si l'abdomen està tens, dur o inflat.

- Si el nen ha estat operat d'abdomen recentment.

 

QÜESTIONS IMPORTANTS

No es troba cap malaltia en el 90% dels nens amb dolor abdominal recurrent.

 

C/ Esteve Albert  73. (08304) Mataró. Tel. 93 798 61 90 / 661 43 67 18

www.pediatriamagdagallardo.com

magdagallardo@gmail.comDilluns, dimarts i dimecres, tarda de 16:00 a 19:30 h.
Carrer Pablo Iglesias 43, 08302 Mataró
Tel. 937 37 97 37