Collit i Síndrome de la Mort Sobtada

2014-04-07 08:20
 
 
El collit - pràctica de dormir amb el nen al mateix llit - és un costum estès de forma desigual per tot el món . En països asiàtics com el Japó es realitza de forma habitual durant els primers anys de vida . No obstant això , en països occidentals , entre ells Espanya , aquesta pràctica és molt menys comú . És important distingir el collit de la cohabitació , en la qual el nen dorm a la mateixa habitació que els seus pares però sense compartir el llit .
 
La Síndrome de la mort sobtada del lactant ( SMSL ) es defineix com: la mort sobtada d'un nen de menys d'un any d'edat que passa aparentment durant el son i que roman sense explicació després de la realització d'una minuciosa investigació postmortem. Inclou la pràctica de l'autòpsia , examen del lloc de la mort i revisió de la història clínica , és a dir : tota mort no esperada d'un lactant menor d'un any d'edat , fora ja d'un context de malaltia en evolució , i que està relacionada o ocorre durant el temps de son i , per tant , generalment no presenciada . És un problema social i mèdic de primera magnitud , ja que és la principal causa de mort postneonatal als països industrialitzats .
 
La lactància materna té un clar efecte protector enfront de la SMSL . Diversos estudis han mostrat sense dubte com la taxa de SMSL en nadons alletats és inferior als no amamantats. Per  altra banda, també és conegut que el collit afavoreix la lactància materna i permet una relació més estreta entre la mare i el nadó . Per a la majoria de les dones , alletar és més que aportar llet als seus fills o procurar avantatges en la protecció enfront de múltiples malalties . És sobretot una font de sensacions i d'emocions que els ajuda a descobrir aspectes del comportament maternal molt gratificants . I per als nens la lactància referma el vincle amb la seva mare millorant el seu sentiment de protecció i seguretat . Aquestes realitats expliquen que el mateix comportament maternal porti a moltes mares a practicar collit durant la lactància d'una forma espontània , natural , de vegades en moments puntuals i en altres ocasions de forma rutinària .
 
D'altra banda, el Grup de Treball de Mort Sobtada Infantil de l'Associació Espanyola de Pediatria ( GTMSI - AEP ) considera , la posició en pron ( cap per avall ) per dormir i el collit com a factors de risc de presentar SMSL . Aquest risc s'incrementa considerablement en lactants menors de 3 mesos de vida o si el lactant està exposat al fum del tabac , si la superfície sobre la qual dorm és tova o es tracta d'un sofà . També si hi ha objectes amb risc d'ofec o asfíxia - cobrellits, mantes o coixins com passa al llit dels adults , i protectors del bressol mal lligats - i si el llit és multicompartit , o quan qui comparteix el llit ha consumit alcohol . En canvi, es considera com a factor protector ( que disminueix el risc del SMSL) compartir l'habitació amb els seus pares , però no el llit , durant els primers 6 mesos de vida .
 
Tenint en compte totes les consideracions esmentades , el Comitè de Lactància Materna de l'AEP i el Grup de Treball de Mort Sobtada Infantil de l'AEP han realitzat una nova revisió sobre aquest controvertit tema del collit arribant a les següents conclusions :
 
* La forma més segura de dormir per als lactants menors de sis mesos és al seu bressol , cap per amunt, prop del llit dels seus pares . Hi ha evidència científica que aquesta pràctica disminueix el risc de SMSL en més del 50%.
* La lactància materna té un efecte protector enfront del SMSL i , d'altra banda , el collit és una pràctica beneficiosa per al manteniment de la lactància materna , però també es considera un factor que augmenta el risc de SMSL pel que no ha de ser recomanat en :
* Lactants menors de tres mesos d'edat .
* Prematuritat i baix pes al naixement .
* Pares que consumeixin tabac , alcohol , drogues o fàrmacs sedants .
* Situacions de cansament , especialment de cansament extrem , com el postpart immediat .    
* Collit sobre superfícies toves: matalassos d'aigua , sofà o butaques.
* Compartir el llit amb altres familiars , amb altres nens o amb múltiples persones.
                                                                                                                                                     
Aquells pares que desitgin mantenir una major proximitat amb el seu nadó durant la nit , poden optar per col·locar el bressol al costat del llit o utilitzar un bressol tipus " sidecar " ( superfície independent adossada al llit dels pares ) , que facilita la lactància i no interfereix amb la freqüència de les preses de pit. .

 Dilluns, dimarts i dimecres, tarda de 16:00 a 19:30 h.
Carrer Pablo Iglesias 43, 08302 Mataró
Tel. 937 37 97 37