A QUINA PART DEL COS S'HAN D'APLICAR LES VACUNES DELS BEBÈS?

2018-09-25 16:18

A QUINA PART DEL COS S'HAN D'APLICAR LES VACUNES DELS BEBÈS?

 

Gairebé totes les vacunes són intramusculars, per tant, la injecció ha d'arribar dins la musculatura. D'aquesta manera garantitzem una major eficàcia i es redueixen les possibilitats d'efectes adversos. 

 

En els menor d'un any, les vacunes s'administren a la cuixa del bebè, concretament al vast extern del quàdriceps. Aquesta zona disposa d'una important massa muscular i no hi transiten vasos sanguinis grossos ni nervis que puguin danyar-se amb la punxada. A més, com que els bebès normalment encara no caminen, si es produís una reacció advers de la vacuna que li causés molèsties, no ocasionaria coixera ni cap altra impediment de les seves activitats normals.

 

A partir de l'any de vida, els lloc més recomanable per administrar les vacunes és el braç, concretament al deltoides. Per un costat les possibles reaccions adverses ja podrien afectar la marxa i per l'altre costat el deltoides ja està suficientment desenvolupat com per no lesionar altres teixits.

                                                                                                                                                                              

Les natges són desaconsellades com a zona d'administració de vacunes ja que hi tenim més greix i és més probable que l'agulla no arribi correctament al teixit intramuscular i la substància de la vacuna es quedi al teixit subcutani. Si això passés, la vacuna seria menys eficaç i el risc d'efectes secundaris podria incrementar.

 

 Dilluns, dimarts i dimecres, tarda de 16:00 a 19:30 h.
Carrer Pablo Iglesias 43, 08302 Mataró
Tel. 937 37 97 37