PRESENTACIÓ:

 

Us donem la benvinguda al Centre de Fisioteràpia Respiratòria Infantil de Mataró.

La Tania  Mata és Fisioterapeuta respiratòria formada a França i amb àmplia experiència dins del seu àmbit laboral.

Desde que treballa amb nosaltres hem pogut observar i gaudir de la millora dels problemes respiratoris de molts de nens que abans només hagués sigut possible amb medicacions i teràpies més agressives.

Amb la fisioteràpia respiratòria, aconseguim de forma natural i senzilla eliminar la mucositat tant a nivell bronquial, com de vies altes, millorar la sinusitis, refredats de llarga evolució i altres patologies relacionades amb l'acùmul de mucositat, evitant d'aquesta manera els efectes secundaris que medicacions de llarga durada ens podrien produïr.

La resposta dels nens al tractament, és immediata, podent observar una ràpida millora del procés.

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

A QUI VA DIRIGIDA LA FISIOTERAPIA RESPIRATÒRIA?

+ Nens amb bronquiolitis o bronquitis que precisen freqüentment ventolin i/o corticoids. 

+ Nens amb bronquitis en fases inicials per poder disminuir els dies de teràpia amb ventolin o inclús evitar-lo.

+ Nens que sense arribar a produïr una bronquitis, tenen dificultats per treure la mucositat acumulada a pit i precisen tractaments llargs amb mucolìtics sense observar millora.

+ Nens amb sinusitis.

+ Nens amb rinitis.

+ Nens amb refredats.

+ Lactants amb acumul de mucositat.

+ Nens amb patologies especials: fibrosi quistica, patologia neurologica...

 

 

QUÈ ÉS LA FISIOTERÀPIA INFANTIL?

La Fisioteràpia Respiratòria Infantil és una especialitat de la Fisioteràpia que desenvolupa tècniques de tractament i prevenció d’alteracions que afecten al sistema respiratori.

 

L’augment en la incidència de les malalties respiratòries infantils està lligada, en una part, a l’evolució dels gèrmens responsables de les infeccions respiratòries i al predomini actual de les infeccions virals sobre les infeccions bacterianes. I, per una altra part, a un conjunt de factors ambientals els quals s’associen a la pol·lució de l’aire i als estils de vida. Cada vegada més, les dones decideixen ser mare a una edat més tardana, cosa que provoca un augment del número de naixements de nadons prematurs. Gràcies als avanços científics en el camp de la medicina, les possibilitats de mantenir en vida a aquests nadons han augmentat de manera espectacular, tot i que, són nadons molt sensibles a moltes patologies, entre elles les respiratòries, degut a la immaduresa pulmonar. Cal incloure, que també existeixen altres condicionants externs que causen trastorns respiratoris entre els més petits, tals com: l’exposició al tabac, la contaminació i els contagis provocats per l’assistència a les guarderies des d’una edat primerenca. 

  

 

Quins són els objectius?

            - Valorar la funció respiratòria tant de vies altes (nas i sinus) com les baixes (pulmons): Auscultació.

            - Tractar l’excés de mucositats i l’espasme bronquial (xiulets) de les vies respiratòries: conjunt de tècniques manuals i mecàniques.

            - Prevenir recaigudes: drenatge complet de les vies respiratòries i consells per una bona higiene nasal, per controlar la tos...

 

Quin tipus de patologies es tracten?

                  Asma                                        Discinèsies cil·liars

                   Bronquitis                                  Síndromes neurològics

                   Bronquiolitis del lactant                 Obstrucció de vies altes

                   Constipat crònic                          Rinitis / Sinusitis

                   Pneumònia                                 Fibrosis Quística

      

En què consisteixen?

            - Conjunt de tècniques mecàniques i manuals de variació del flux ventilatori. Abandonem antics mètodes com el “clapping”, drenatge postural i             espiracions forçades, contraindicats actualment, ja que afavoreixen l’espasme muscular i bronquial.

             - Tècniques no invasives, sense efectes secundaris i sense dolor.

           - Les sessions tenen una durada aproximada de 30-45min.

           - Els efectes solen ser immediats o a les poques sessions.

 

Quins són els seus beneficis?

              - Disminueix la duració de processos respiratoris. 

              - Disminueix la tos i, normalitza l’alimentació i el son

              - Disminueix el temps de medicació.

              - Evita sobreinfeccions i complicacions respiratòries.

              - Prevé les recaigudes.

              - Millora la qualitat de vida del nen/a i de la família.

 

Quines són les contraindicacions?

   - Febre >38’5º

            - Una taxa de sibilàncies que predomina per sobre del runcus i crepitants (es valora amb l’auscultació pulmonar).

            - Tumors a les vies respiratòries.

            - Trastorns de d’epiglotis.

 

EN RESUM:

La fisioteràpia respiratòria en pediatria s’ha de considerar com a una eina molt poderosa, paral·lela a qualsevol tractament mèdic i farmacològic en les patologies esmentades anteriorment. Gràcies al drenatge de mucositats aconseguim uns beneficis que augmenten la qualitat de vida del nen/a i, en conseqüència de tot l’entorn familiar.

 

• Ajudem al seu fill/a a respirar millor à gràcies a l’eliminació de secrecions “mocs” de les vies respiratòries altes (refredat), mitges (bronquitis/bronquiolitis) i baixes (pneumònia)

• Augmentem el benestar general à si el seu fill/a respira millor, menjarà i dormirà millor.

• Pneumònia, Bronquiolitis, Bronquitis, Asma, Refredats crònics… evolucionen de manera molt més favorable i es resolen amb major rapidesa si s’efectua un bon tractament de fisioteràpia respiratòria en conjunt al tractament mèdic.

Apliquem protocols de tractament contrastats a Europa i a altres països que, a dia d’avui, ja tenen rellevància científica.

 

Perrotta C, Ortiz Z, Roque M. Fisioterapia respiratoria para la bronquiolitis aguda en pacientes pediatricos de hasta 24 meses de vida (Revision Cochrane traducida). Biblioteca Cochrane Plus, núm 3, 2008. Oxford, Update Software Ltd.

 

G Postiaux, R Dubois, E Marchand, M Demay, J Jacquy, M Mangiaracina. Effets de la Kinesithérapie respiratoire associant Expiration Lente Prolongée et Toux Provoquée dans la bronquiolite du nurrison. Kinesither Rev 2006;(55):35-41.

 

A. Montero. La fisioterapia respiratoria acorta el proceso de bronquiolitis en niños y previene recaidas. 28 octubre 2008.

 

L Bohe, M E Ferrero, E Cuestas, L Polliotto, M Genoff. Indicación de la fisioterapia respiratoria convencional en la bronquiolitis. Artículo original medicina (Buenos Aires)2004;64:198-200.Dilluns, dimarts i dimecres, tarda de 16:00 a 19:30 h.
Carrer Pablo Iglesias 43, 08302 Mataró
Tel. 937 37 97 37