Dietètica i Nutrició

Diferents estudis actuals demostren la importància dels hàbits alimentaris a fi de poder gaudir
d’una bona qualitat de vida. L’alimentació és el vehicle que ens permet incorporar l’energia i
materials necessaris per assegurar aquests requeriments que demana el nostre cos durant tot
el seu cicle vital.
Aquí és doncs, on entra el paper del dietista –nutricionista ,qui ens permet assegurar un bon
estat de salut tant en persones sanes com en les que precisen algún tipus d’adequament
nutricional a la seva dieta.
 
QUINS ÀMBITS TREBALLEM?
Alimentació saludable i equilibrada
Assesorament en estats fisiològics transitoris:
primera infància, época de creixement, embaràs, i lactància, menopausa,
envelliment….
Dietes terapèutiques: diabetis, dislipèmies, hipertensió, enfermetats de l’aparell
digestiu, intoleràncies alimentàries.….
Alimentació en l’obesitat i sobrepès
Nutrició esportiva
Transtorns del comportament alimentari
 
NUTRICIÓ INFANTIL
El nen, des del seu naixement fins a l’adolescència té unes necessitats d’energia i de nutrients
més elevades que en d’altres etapes de la seva vida. Per això és tant important l’alimentació
en aquesta fase , sobretot fins als 3 primers anys de vida, on passa de menjar llet
exclusivament fins aconseguir menjar de tot i incorporar-se així progressivament al tipus
d’alimentació familiar i social.
Cal destacar que els hàbits alimentàris adquirits durant els primers anys de vida són bàsics per
determinar el tipus d’alimentació en el futur adult.
Els primers anys de vida són decisius per a l’aprenentage dels sentits dels nens : olfacte, oïda,
gust, vista i tacte. Tots están implicats en l’alimentació encara que d’entrada no ho sembli.
L’alimentació és una eina per a diferenciar conceptes: tou-dur, fred-calent, líquid-sòlid.., per
adquirir vocabulari i aprendre colors.
Un nen alimentat correctament estarà ben nodrit i, per tant, tindrà moltes més possibilitats
d’estar sa.
 
Durant aquest periòde hem de :
· Cobrir les necessitats de manteniment
· Assegurar l’energía i nutrients que exigeix el creixement
· Evitar carències i excessos
· Potenciar la diversitat de la dieta
· Oferir varietat en la presentació i cocció dels aliments i àpats
· Adequar la introducció d’aliments a la maduració digestiva del nen
 
EN QUÈ CONSISTEIX EL TRACTAMENT?
1. Primer es realitza una història nutricional del pacient a tractar , tenint en compte
diversos factors com : hàbits alimentaris, activitat física, estat nutricional, creences
religioses, horaris laborals…
2. Realització de la dieta o tipus de tractament més adequat fixant uns objectius
3. Corregir o reeducar el pacient de possibles desequilibris alimentàris
4. Seguiment per aconseguir els objectius finals
 
QUE PODEM ACONSEGUIR?
Obtenir un bon estat de salut per al pacient i/o millorar aquells aspectes que no funcionaven
correctament en cada persona.
 
Montse Jubert
Diplomada en dietètica i nutrició humana
Dietista-nutricionista
Col.000630

 Dilluns, dimarts i dimecres, tarda de 16:00 a 19:30 h.
Carrer Pablo Iglesias 43, 08302 Mataró
Tel. 937 37 97 37