Consulta pediàtrica prenatal                                    

 Es important fer la consulta amb el pediatre abans del naixement del bebé?
 

Sí ho és. el bebé està present abans del seu naixement. Es de gran valor per al pediatre i per la parella realitzar aquesta trobada, es tracta d'un moment molt important per parlar de la salut i les atencions pediàtriques.
 

¿Quins son els objectius de la visita prenatal?Cuáles son los objetivos de la visita prenatal?
Establir una estreta relació pediatre-pacient-famìlia.

1. El període prenatal es un excelent moment per iniciar un vincle sólid amb el pediatre que tindrà al seu càrrec la salut del nostre fill.

2. Obteier informació per part del pediatre respecte de les necessitats i preocupacions dels pares: experiència prèvia amb altres fills, antecedents medics de la famìlia i de l'embaraç que pot ser d'importància conèixer.

3. Es important poder rodejar-se dels familiars i amics que poden col.laborar amb la parella en aquest moment tant important.

Oferir orientació:

1. Es important que el pediatre informi als pares de les visites i atencions que es portaran de rutina a terme en la consulta a partir del moment del naixement.

2. El pediatre oferirà informació de les atencions que el recent nascut a de rebre a casa: higiene del malic, tipus de deposicions, cura de la pell... 

3. Estímul i confiança per aconseguir una lactància satisfactòria amb aclariment de dubtes i mites que de vegades es plantejen..

quan es convenient realitzar aquesta consulta?

Aproximadament entre les 6-8 semanas previaes a la data del part pot  ser un bon moment.

A tenir en compte:

Esperar un fill es una de les experiències més maravilloses de la vida; però , surten en aquesta etapa dubtes i  preocupacions que és convenient  aclarir.
La figura del pediatre que contempli de manera integral elsaspectes físics i emocionals del desenvolupament és esencial per acompanyar aquest moment.
 

 

 Dilluns, dimarts i dimecres, tarda de 16:00 a 19:30 h.
Carrer Pablo Iglesias 43, 08302 Mataró
Tel. 937 37 97 37